Elbesiktning

Vi utför alla typer av elbesiktningar i alla förekommande miljöer, från sjukhus och skolor till omfattande elinstallationer inom tillverkningsindustri tung processindustri.

Oavsett besiktningsobjektens art är det av största vikt att elanläggningar besiktigas regelbundet för att förebygga olyckor och bränder. Elsäkerhetsverket är den tillsynsmyndighet som bevakar att så sker. Även försäkringsbolagen ställer liknande krav för vissa försäkrade anläggningar för att få en lägre risk som försäkringsgivare. Våra uppdragsgivare finns i första hand bland fastighetsägare och industrin, men även bland entreprenörer.

EN-auktoriserade besiktningsingenjörer

EN-auktoriserade besiktningsingenjörer har personlig auktorisation från Svenska Brandförsvarsföreningens Elektriska Nämnd.

De svenska försäkringsbolagen kräver regelbundna revisionsbesiktningar av elanläggningar som genom sin verksamhet och/eller storlek utgör en större risk för elbränder eller elskador. En elbrand eller ett elavbrott på grund av dåligt skötta elanläggningar innebär ofta stora kostnader för såväl innehavare som försäkringsgivare. Vid besiktningen kontrolleras det att anläggningen uppfyller gällande myndighets- och säkerhetskrav. Ålder och slitage påverkar elanläggningens säkerhet. Skötsel och regelbunden kontroll av elanläggningen är därför en viktig åtgärd för att förebygga bränder, personskador och övriga störningar i elinstallationen.

Vi utför all typ av elbesiktning i Stockholm. Ring oss på 08-31 80 60 eller skicka ett meddelande så återkommer vi så snart vi kan.

© 2020 Eljour & Eltjänst – Integritetspolicy | Sitemap

© 2019 Eljour & Eltjänst
Integritetspolicy | Sitemap