Revisionsbesiktningar

De svenska försäkringsbolagen kräver revisionsbesiktningar av elanläggningar. Vid besiktningen kontrolleras att anläggningen uppfyller gällande myndighets- och säkerhetskrav.

Överenskommelsen innebär vidare att Elektriska Nämnde, EN, ska vara försäkringsbolagens centrala organ i elsäkerhetsfrågor och ha till uppgift att främja säkerheten mot brandskador, maskinskador, driftavbrott, egendomsskador samt personskador och Husdjur.

Ålder och slitage påverkar elanläggningens säkerhet. Skötsel och regelbunden kontroll av elanläggningen där därför en viktig åtgärd för att förebygga bränder och personskador.

© 2020 Eljour & Eltjänst – Integritetspolicy | Sitemap

© 2019 Eljour & Eltjänst
Integritetspolicy | Sitemap